3D fotogrametri hizmeti, özel yazılımlar ve donanımlar kullanılarak, çeşitli görüntüleme yöntemleriyle nesnelerin veya ortamların detaylı 3B modellerinin oluşturulması sürecini kapsar. Bu süreçte, genellikle çoklu kamera sistemleri veya tek bir kamera kullanılarak çekilen yeterli sayıda fotoğraf veya görüntü alınır ve bu görüntüler özel yazılımlar aracılığıyla işlenir. Sonuç olarak, gerçek dünyadaki nesne veya ortamın tam ve ölçeklenebilir bir dijital modeli elde edilir.
Sanal Turist - Sanal Tur 360, 3D Fotogrametri, 360 VR Video, AR & VR
"3D Fotogrametri: Gerçek Dünyayı Dijitalleştirerek Yaratıcı Potansiyeli Ortaya Çıkarın!"

Hangi sektörlerde uygulanabilir?

Bu hizmetin temel amacı, gerçek dünyadaki nesnelerin veya ortamların hassas 3B modellerini oluşturarak, dijital ortamda kolayca manipüle edilebilir hale getirmektir. Bu modeller, tasarım, analiz, belgeleme, görselleştirme ve daha birçok amaç için kullanılabilir.
Hassaslık ve Doğruluk: 3D fotogrametri, yüksek hassasiyet ve doğruluk sağlayarak gerçek dünyadaki nesnelerin veya ortamların ayrıntılı dijital modellerini oluşturur.

Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Geleneksel ölçüm yöntemlerine kıyasla daha hızlı ve ekonomik bir şekilde veri toplama ve model oluşturma imkanı sağlar.

Görüntü Tabanlı Analiz: Çeşitli analizler için temel oluşturur; örneğin, arazi eğimi, hacim hesaplamaları, uzaklık ölçümleri gibi.

İşbirliği ve Paylaşım Kolaylığı: Dijital 3B modeller, farklı paydaşlar arasında kolayca paylaşılabilir ve işbirliği yapılabilir.

Esneklik ve Ölçeklenebilirlik: Elde edilen 3B modeller, farklı platformlar ve uygulamalarda kullanılabilir ve istenen ölçekte yeniden boyutlandırılabilir.